ติดต่อโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ - ติชม


  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน อำเภอ เมือง

  จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

  โทรศัพท์ : (034)255095

  โทรสาร : (034)255796

  อีเมล์ : pritedu.su@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

  โทรศัพท์ : 034-109686 ต่อ 206054

  สายด่วนนอกเวลา : 095-7217909

  โทรศัพท์ : 034-109686 ต่อ 206051

  Translate »